Maatwerk is voor iedereen anders

 

Als er al een geheim voor succes is, dan is dat het vermogen om dingen te bekijken vanuit zowel het oogpunt van iemand anders als dat van zichzelf. ~ Henry Ford ~

Als er al een geheim voor succes is, dan is dat het vermogen om dingen te bekijken vanuit zowel het oogpunt van iemand anders als dat van zichzelf.
~ Henry Ford ~

 

Voorbeeldbehoeften voor een maatwerktraject;

  • “Er is een functieprofiel gewijzigd door een reorganisatie. We willen de medewerkers die met een verandering te maken hebben begeleiden in de overgangsfase. Kunnen jullie de individuele behoeften in kaart brengen en algemeen trainingsprogramma opstellen en uitvoeren?”
  • “Mijn onderneming is enorm gegroeid en we hebben een aantal zaken nog niet goed op de rit. Daaronder valt het afhandelen van klachten. Ik wil met mijn verkoopmanager een goed plan opstellen dat we vervolgens uitzetten in de organisatie. Ook mijn medewerkes moeten dan getraind worden. Kunnen jullie hierbij helpen?”
  • “Onze organisatie gaat fuseren. Wij willen de verschillende werkstijlen naast elkaar leggen en middels een werkgroep de best-pratice bepalen. Wij willen dat een externe adviseur dit traject begeleid. Kunnen jullie ons hierin bijstaan?”
  • “Wij zijn van een klein bedrijf heel snel gegroeid naar een bedrijf van 80 fte. Een HR-afdeling hebben we niet, maar we willen dit nu volledig opbouwen. Omdat wij hier geen verstand van hebben zoeken we een partner die ons hierin kan ondersteunen.”