Coaching vanuit een werkperspectief

We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. ~ Albert Einstein~

We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.
~ Albert Einstein~

Voorbeeldvragen vanuit de werknemer

 • “Wat zijn mijn kwaliteiten en wat kan ik daarmee doen?”
 • “Hoe verbeter ik mijn prestaties?”
 • “Ik heb een nieuwe rol, maar deze past me niet goed. Wat kan ik doen?”
 • “De organisatie waar ik werk verandert. Hoe ga ik daarmee om?”
 • “Ik start in en nieuwe functie en ik heb behoefte aan een sparringspartner.”
 • “Hoe kan ik mijn invloed vergroten en beter leidinggeven?”

Voorbeeldvragen vanuit de werkgever

 • “Onze medewerker heeft aangegeven iets anders te willen doen. Wij willen hem/haar helpen de juiste keuze te maken.”
 • “De medewerker communiceert onprofessioneel, maar is zich daar zelf niet van bewust. Wij willen hem een persoonlijk coachingstraject bieden om tot inzichten en verbetering te komen.”
 • “De medewerker past niet langer in de huidge functie. Wij willen hem/haar wel in de organsiatie behouden, maar weten niet zo goed wat hij/zij wil.”
 • “De medewerker kan niet mee met de organsiatieverandering. Wij willen hem helpen zijn pad te kiezen.”
 • “Onze medewerker geeft geen grenzen aan. Wij willen voorkomen dat hij/zij burn-out klachten ontwikkeld.”